google9d41ec0723d41cbd.html
Sök

Förvärv

En annan tillväxtstrategi för att utveckla företag är förvärv. Vid förvärvet köper ett företag ett annat företag för att utvidga sin verksamhet. Ett litet företag kan använda denna typ av strategi för att exempelvis utöka sin produktlinje och komma in på nya marknader. En tillväxtstrategi för förvärv kan vara riskabel, men inte lika riskabel som en diversifieringsstrategi.En anledning är att produkterna och marknaden redan är etablerade. Ett företag måste veta exakt vad det vill uppnå när man använder en förvärvsstrategi, främst på grund av de betydande investeringar som krävs för att genomföra den.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla