google9d41ec0723d41cbd.html
 
Sök

En annan tillväxtstrategi för att utveckla företag är förvärv. Vid förvärvet köper ett företag ett annat företag för att utvidga sin verksamhet. Ett litet företag kan använda denna typ av strategi för att exempelvis utöka sin produktlinje och komma in på nya marknader. En tillväxtstrategi för förvärv kan vara riskabel, men inte lika riskabel som en diversifieringsstrategi.En anledning är att produkterna och marknaden redan är etablerade. Ett företag måste veta exakt vad det vill uppnå när man använder en förvärvsstrategi, främst på grund av de betydande investeringar som krävs för att genomföra den.

En tillväxtstrategi inom entreprenörskap är marknadsgenomträngning. Ett litet företag använder strategin när de beslutar att marknadsföra befintliga produkter inom samma marknad som det har använt. Det enda sättet att växa med befintliga produkter är att öka marknadsandelen, enligt experter inom småföretagande. Marknadsandelen är den procentandel av enhets- och pengaförsäljning som ett företag innehar inom en viss marknad jämfört konkurrenterna.


Det finns flera skäl till att ett företag kan överväga strategin. För det första kan konkurrensen vara sådan att det inte finns utrymme för tillväxt inom den nuvarande marknaden. Om ett företag inte hittar nya marknader för sina produkter kan det inte öka försäljningen eller vinsten.

Ett litet företag kan också använda strategin om det hittar nya användningsområden för sin produkt. Till exempel kan en liten tvålförsäljare som säljer till detaljhandeln upptäcka att fabriksanställda också använder sin produkt.